Zbiórka elektroodpadów

Od kilku lat we współpracy z parafiami większości diecezji w Polsce Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz firma Green Office Ecologic – która zajmuje się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podejmuje się po raz kolejny zadania na terenie diecezji.

Odzysk surowców pochodzących z demontażu zebranego sprzętu, pozwala na gromadzenie środków finansowych, dzięki którym możemy wspierać projekty Kościoła – głównie misyjne.
W latach 2015-2016 we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przeprowadziliśmy akcję zbiórki elektroodpadów w parafiach 38 diecezji. Ta współpraca pozwoliła pozyskać środki finansowe, dzięki którym dotarliśmy do najbardziej potrzebujących ludzi na całym świecie.
Obecnie od grudnia 2016 pragniemy kontynuować tę ideę w ramach wspólnego projektu z Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) w zakresie zbiórki elektrośmieci, dzięki czemu mamy nadzieję na realizację jeszcze większej ilości projektów misyjnych niż do tej pory.

Nasze projekty pomocowe realizujemy w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP oraz z naszymi partnerami np.; Zgromadzeniem Sióstr MB Loretańskiej. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy.

Zbiórka będzie miała miejsce na placu przy kościele od dnia 25 lipca do dnia 5 sierpnia do godziny 13.00