Konkurs Palm Wielkanocnych

W Niedzielę Palmową w naszej parafii po Mszy św. o godz. 11.00 odbył się Konkurs Palm Wielkanocnych. Wzięło w nim udział 25 wykonanych własnoręcznie palm.

Jury konkursu w składzie: ks. Robert, s. Rafaela i p. Rafał dokonało oceny palm i przyznało.

I miejsce – Alicja Kasińska
II miejsce – Leon i Millray Torreblanca Leiva
III miejsce – Julia Piątek