Chrzest

Chrzest w naszej parafii jest udzielany zazwyczaj w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00 lub w innym dogodnym terminie (poza Mszą św.) uzgodnionym z rodzicami dziecka.
Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Przy zgłoszeniu chrztu należy przedłożyć:
• Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku dziecka urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu).
• Imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz ich dokładny adres zamieszkania.
• Zgodę proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice dziecka na chrzest poza parafią (dotyczy osób nie mieszkających w naszej parafii).
• Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego (najpóźniej w dniu chrztu świętego).

Chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy (uczestniczący w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych oraz przystępujący do sakramentów świętych), którzy ukończyli 16 rok życia i są bierzmowani.

Chrzestnymi nie mogą być osoby niewierzące, niepraktykujące, innego wyznania, osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, młodzież nie uczęszczająca na katechizację.
W dniu chrztu powinno przybyć się do kościoła ok. 15 minut przed Mszą Świętą. Należy przynieść świecę do chrztu oraz białą szatę.

Przed chrztem, zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni, powinni przystąpić do sakramentu pojednania, a w czasie Mszy Świętej przyjąć Komunię świętą, którą ofiarują w intencji dziecka.