Sprawy pogrzebowe

Prosimy, aby pogrzeb zgłosić (wystarczy telefonicznie: 12 651 53 64) przed załatwianiem formalności w zakładzie pogrzebowym i u zarządcy cmentarza.

Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej:
• Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (koniecznie przed pogrzebem).
• Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią – pisemna zgoda na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.