Małżeństwo

Planując zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego należy odpowiednio wcześniej ustalić w kancelarii parafialnej termin ślubu.

Jeżeli narzeczeni (obydwoje) nie mieszkają na terenie Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy, a w naszym kościele parafialnym pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zobowiązani są do dostarczenia pisma od proboszcza z parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, w którym wyraża on zgodę na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa w naszym kościele.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Na to spotkanie należy przynieść:
• Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy) lub akt stwierdzający zawarcie związku cywilnego.
• Dowody osobiste.
• Świadectwa chrztu świętego (metryka chrztu) obojga narzeczonych, (ważne 6 miesięcy od daty wydania), jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią, z zaznaczeniem, że są wydane do ślubu kościelnego.
• Świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
• Indeksy lub świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni przedmałżeńskiej (chyba, że narzeczeni są jeszcze w trakcie odbywania kursu lub spotkań w poradni).
• Dane świadków ślubu (imiona, nazwiska i adresy).
• Inne stosowne dokumenty związane z sytuacją życiową konkretnych narzeczonych (np. akt zgonu współmałżonka/małżonki, jeśli małżeństwo pragnie zawrzeć wdowa/wdowiec; dokument z sądu kościelnego, stwierdzający nieważność zawartego wcześniejszego małżeństwa i inne)

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną ogłoszone zapowiedzi. Osoba, która jest spoza naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

Poradnia Życia Rodzinnego w Parafii św. Pawła Apostoła Wieliczka – Krzyszkowice
I i III środy miesiąca w godzinach od 18.30 do 19.30.
Możliwość umówienia spotkania drogą emaliową: [email protected]

Informacja o kursach przedmałżeńskich