Kursy przedmałżeńskie

W związku z niską liczbą osób zainteresowanych kurs wrześniowy zostaje odwołany.
Aktualnie brak nowych terminów.