Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Porządek nabożeństw

9.00 – Czuwanie I Róży Różańcowej

10.00 – Czuwanie II Róży Różańcowej

11.00 – Adoracja dzieci (prowadzi Scholka)

12.00 – Czuwanie III Róży Różańcowej

13.00 – Czuwanie Róży Męskiej p.w. Św. Józefa

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (prowadzą Siostry)

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

22.00 – Adoracja Scholi Dorosłych

23.00 – Zakończenie adoracji

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże»

(Łk 22,14-20)

 

Wielki Czwartek to dzień rozpoczynający Triduum Paschalne, które ma przygotować wiernych do przeżywania tajemnicy Zbawienia.

Kościół katolicki celebruje ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Do wielkoczwartkowych obrzędów należy Msza Krzyżma, podczas której święcone jest krzyżmo święte (czyli mieszanina olejów), a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Dla wiernych odprawiana jest wieczorna (i jedyna w tym dniu) Msza Wieczerzy Pańskiej. Nawiązuje ona do Ostatniej Wieczerzy spożytej przez Jezusa wraz z uczniami w Wieczerniku.

 

W imieniu całej parafii naszemu drogiemu księdzu proboszczowi Janowi składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za posługę jaką pełni i słowo które głosi. Niech Matka Boża Częstochowska wyprasza mu potrzebne łaski.

Dziś wspomnijmy również w modlitwie o księdzu Robercie dziękując za posługę i wszelkie dobro nam okazane.

Ś.P. księdza Krzysztofa i księdza Piotra niech dobry Bóg w wieczności obdarza swoją łaską i miłosierdziem.

(admin)

Wielki Czwartek w naszej parafii:

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

22.00 – Zakończenie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy

Niedziela Palmowa – okiem obiektywu

Niedziela Palmowa – okiem obiektywu

Z racji Niedzieli Palmowej odbył się można powiedzieć, że już tradycyjnie parafialny konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie zrobioną palmę. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością, a w konkursie wzięło udział wielu uczestników.
Jury miało nie lada problem aby wyłonić zwycięzców ale przyznało 1,2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.

1. Alicja i Łucja Kasińska
2. Antonina i Dobrawa Kazaniecka
3. Emilia Jastrzębska i Laura Ptak

Wyróżnienia: Julia Kara, Karolina Gumuła, Dorota i Filip Kwiecień, Ada Piąstka, Igor Paździerkiewicz

Jury w składzie: s. Rafaela Puzio, Agnieszka Borowska, Agata Adamska i Przemysław Butrym

Należy również dodać, że w konkursie nie było przegranych i każdy otrzymał nagrody oraz słodycze. Zadowolone miny dzieci – bezcenne :). Przy tej okazji dziękujemy serdecznie rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tych pięknych palm.

Zapraszamy za rok.

Jeśli ktoś nie mógł być na mszy o 11.00 i to wydarzenie go ominęło to może przeglądnąć zdjęcia poniżej.