Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże»

(Łk 22,14-20)

 

Wielki Czwartek to dzień rozpoczynający Triduum Paschalne, które ma przygotować wiernych do przeżywania tajemnicy Zbawienia.

Kościół katolicki celebruje ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Do wielkoczwartkowych obrzędów należy Msza Krzyżma, podczas której święcone jest krzyżmo święte (czyli mieszanina olejów), a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Dla wiernych odprawiana jest wieczorna (i jedyna w tym dniu) Msza Wieczerzy Pańskiej. Nawiązuje ona do Ostatniej Wieczerzy spożytej przez Jezusa wraz z uczniami w Wieczerniku.

 

W imieniu całej parafii naszemu drogiemu księdzu proboszczowi Janowi składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za posługę jaką pełni i słowo które głosi. Niech Matka Boża Częstochowska wyprasza mu potrzebne łaski.

Dziś wspomnijmy również w modlitwie o księdzu Robercie dziękując za posługę i wszelkie dobro nam okazane.

Ś.P. księdza Krzysztofa i księdza Piotra niech dobry Bóg w wieczności obdarza swoją łaską i miłosierdziem.

(admin)

Wielki Czwartek w naszej parafii:

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

22.00 – Zakończenie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy

Niedziela Powołań – zaproszenie

„W ramach działań powołaniowych Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej dwa razy do roku odbywa się tzw. Niedziela Powołań. Klerycy i diakoni udają się do parafii dwóch wybranych dekanatów swoich diecezji i tam uczestniczą w mszach świętych, spotykają się z grupami parafialnymi, dzielą swoim świadectwem i modlą z wiernymi o powołania.

Spotkania mają na celu nie tylko zaprezentowanie życia w seminarium i pomoc rozważającym drogę kapłaństwa, lecz przede wszystkim wspólną refleksję nad tym, że każdy z nas powinien odkrywać w życiu to, do czego wzywa go Bóg.

Z powodu epidemii koronawirusa najbliższa edycja Niedzieli Powołań będzie realizowana poprzez Internet, 15 listopada 2020 r., na kanale Youtube Seminarium (szczegóły na plakacie poniżej):