Kolędnicy Misyjni

Czym jest akcja kolędników misyjnych?

Wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny.

W 1989 roku zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 roku kolędują dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.

Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmują wysiłek kolędowania w swoich szkołach, parafiach i miejscowościach.

W tym roku dzieci i młodzieży ze Scholki  tzw. „Kolędnicy Misyjni”, nie będą odwiedzać naszych domów, ale to nie oznacza, że odpoczywają :).

W Uroczystość Objawienia Pańskiego przedstawiły krótki program „Z kolędą misyjną”.