Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka dot. COVID-19

W ostatnich dniach dużo niepokojących zdarzeń związanych z pandemią miało miejsce w naszym mieście i gminie. Jest to okres wakacyjny, czas wyjazdów i powrotów. Trwa przemieszczanie się w różne środowiska krajowe jak również zagraniczne. Proszę o szczególną ostrożność. Nośmy maseczki, często myjmy ręce i dezynfekujmy. W przypadku objawów przeziębienia zostańmy w domu, a w przypadku niepokojących objawów zdrowotnych kontaktujmy i konsultujmy się z lekarzem. Szczególnie uważajmy w sklepach, pociągach, autobusach, placach targowych jak również w kościołach. Zachowujmy zalecaną odległość.

Ważne abyśmy dbali o siebie, jak również o innych. Najważniejsza jest mądrość i rozsądek w codziennym postępowaniu. Zachorowanie może zdarzyć się wszędzie. Musimy również troszczyć się o tych wszystkich, którzy już zachorowali bądź przebywają na kwarantannie.

Ostatnie zachorowania zdarzyły się w całej naszej gminie, zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich. Zachorowały pojedyncze osoby ale też członkowie rodzin. Zdarzyły się zachorowania osób pracujących w autobusach, restauracjach, jak i posługujących w kościołach czy domach opieki. Osoby te poddawane są leczeniu szpitalnemu lub opiece medycznej w domach. Zostały również skierowane na kwarantannę osoby, które razem mieszkały bądź przebywały z chorymi dłużej niż 15 min w przestrzeni zamkniętej.

Musimy nawzajem pilnować się. Bardzo proszę kierowców autobusów, aby przerywali trasę, gdy pasażer jest bez maseczki. Proszę sprzedawców w sklepach, aby nie obsługiwali osób bez maseczek; proszę, aby w restauracjach nie obsługiwano osób, które między stolikami poruszają się bez maseczek. Przypominam, jeżeli jesteś przeziębiony a musisz poruszać się po ulicach, ubierz maseczkę. W kościele podczas nabożeństw ubierajmy maseczki i zachowujmy odległość. Witajmy się ukłonem i dobrym słowem.

Równocześnie przypominam, maseczki i rękawiczki muszą być wyprane w odpowiedniej temperaturze. Te działania to cena Twojego życia, bo o Twoje życie musi zadbać również drugi człowiek. Nie możemy nawzajem stwarzać zagrożeń. Jest takie powiedzenie, które ostatnio często powtarzamy: “żarty się skończyły, każdy z nas może zachorować, każdy z nas może umrzeć”. Dziś jest prawdziwy sprawdzian odpowiedzialności.

Chciałbym również poruszyć jedną bardzo ważną kwestię. Wokół nas pojawia się dużo niesprawdzonych informacji. Proszę przede wszystkim zwracać precyzyjnie uwagę na komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i kierować się tymi wytycznymi.

Pragnę zapewnić, że będziemy jak dotychczas starać się dla nas wszystkich zabezpieczać przestrzeń publiczną. Prowadzimy prace dezynfekujące, porządkowe i zabezpieczające osoby pracujące w przestrzeni komunalnej.

Zawsze możecie liczyć na kontakt z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej. Została uruchomiona specjalna infolinia w sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia tel.: 12 278 21 40.

Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka