Podziękowania od Fundacji “Wygrajmy Siebie”

Fundacja “Wygrajmy Siebie” pragnie przekazać Księdzu Proboszczowi
oraz Parafianom serdeczne słowa podziękowania za możliwość
przeprowadzenia zbiórki pieniędzy dla Naszej Podopiecznej – Marysi,
w ramach kampanii “100 dni dla Marysi”.
Podczas zbiórki w dniu 23.02.2020 udało się zebrać kwotę 4846,89 zł .

Podziękowanie od fundacji