30. Niedziela Zwykła

Ostatnia niedziela miesiąca października przeżywana jest w Kościele jako Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na budownictwo sakralne. Swoimi ofiarami wspieramy budujące się kościoły.

We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych. Dzieci, które zbierały obrazki w październiku na nabożeństwach różańcowych zapraszam w poniedziałek do kościoła.

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w niedziele.

Wypominki roczne przyjmuję w zakrystii i w kancelarii parafialnej, natomiast jednorazowe (listopadowe) możemy składać do skarbony obok ołtarza. Modlitwa za zmarłych połączona z wypominkami listopadowymi w dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny i przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych (do 8 listopada) przed Mszą św.

W tych dniach warto zyskać Odpusty za zmarłych:

  1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną we Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Wg obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
  2. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach: od l do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. O godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i  możliwość spowiedzi.  Tradycyjne odwiedziny chorych od godz. 8.30.

W sobotę przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, o godz. 17.30 różaniec w intencji Ojczyzny i naszych Zmarłych.

W pierwszą sobotę miesiąca Pomoc Charytatywna Potrzebującym „Bądź Dobry jak Chleb” zaprasza na Apel Jasnogórski o godz. 20.30.
Jednocześnie informujemy iż bezpłatny punkt wydawania oraz przyjmowania odzieży i środków spożywczych dla osób potrzebujących czynny jest w każdy poniedziałek w godz. od 18.30 do 20.00. w „Barce” przy klasztorze. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary przeznaczone dla potrzebujących składane do puszki św. Antoniego.

Zachęcam do lektury prasy katolickiej, jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Dziękuję za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne naszej wspólnoty parafialnej składane na tacę oraz w innych formach m.in. na konto parafialne i w kopertach.

Naszym Parafianom i Gościom życzę obfitego Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.