Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień rozpoczynający Triduum Paschalne, które ma przygotować wiernych do przeżywania tajemnicy Zbawienia.

Kościół katolicki celebruje ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Do wielkoczwartkowych obrzędów należy Msza Krzyżma, podczas której święcone jest krzyżmo święte (czyli mieszanina olejów), a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Dla wiernych odprawiana jest wieczorna (i jedyna w tym dniu) Msza Wieczerzy Pańskiej. Nawiązuje ona do Ostatniej Wieczerzy spożytej przez Jezusa wraz z uczniami w Wieczerniku.

  • Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem księży Archidiecezji Krakowskiej, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie w późniejszym terminie, prawdopodobnie 12 września br.
  • Stolica Apostolska udzieliła wszystkim kapłanom pozwolenia na odprawienie Mszy Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu bez uczestnictwa wiernych, o ile nie jest możliwe sprawowanie Mszy świętej wraz z nimi.
  • Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
  • Zgodnie z polską tradycją, należy zachować obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy.

Wielki Czwartek to również święto wszystkich kapłanów. W imieniu całej parafii naszemu drogiemu księdzu proboszczowi Janowi składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za posługę, jaką pełni i słowo, jakie głosi. W tym trudnym czasie, gdy wszyscy fizycznie jesteśmy daleko, duchowo jeszcze bardziej łączymy się z Tobą i pamiętamy o Tobie w modlitwie.

Dziś wspomnijmy również w modlitwie o księdzu Robercie, aby jego posługa w nowej parafii przynosiła wiele dobrych owoców.

Ś.P. księdza Krzysztofa niech dobry Bóg w wieczności obdarza swoją łaską i miłosierdziem.

(admin)