Boże Ciało 2024

  1. Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z niebaPod przymiotami ukryty chlebaZagrody nasze widzieć przychodziI jak się Jego dzieciom powodzi
  2. Otocz Go wkoło rzeszo wybranaPrzed twoim Bogiem zginaj kolanaPieśń chwały Jego śpiewaj z weselemOn twoim Ojcem On przyjacielem